НЧ "Пробуда 1958"

Национална фолклорна среща “Автентичност и съвремие” – Попово, 2023 по проект на Национален фонд “Култура”

 

Клуб за обреди, обичаи и хора „Слънце“ и формация „Слънчевите баби“ към НЧ „Пробуда-1958“, гр. Шумен, донесе на самодейците първо място, златен медал и ваучер за участие във Фестивал на изкуствата „С ритъма на морето“ в Курортен комплекс „Албена“.

Участието на ДФГ “Перуника”, МТС “Танцувай с мен” и потребители на социални услуги от Цнстдму “Слънчево детство” – Шумен е по проект, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”, 2022 на

Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria