НЧ "Пробуда 1958"

По проект на Национален фонд “Култура” – участие в ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ “ЛЕГЕНДАТА”

Участие на Клуб за обреди, обичаи и хора̀ „Слънце” и Формация „Слънчевите баби”

в ПРАЗНИКА НА СЪЕДИНЕНИЕТО – ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ „ЛЕГЕНДАТА“

с. КОЧОВО, ОБЩ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – 06 септември 2023

Участието е в изпълнение на проект „С изкуството ръка за ръка“

 на НЧ „Пробуда-1958“, гр. Шумен

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО“, 2022 Национален фонд „Култура”

Истински празник на патриотизъм и родолюбие, в което читалищните колективи бяха поканени да участват, впечатлявайки с изпълнение на новите творчески програми.

И за да достигне информацията за дейностите по проекта и подкрепата на Национален фонд “Култура” до повече публики, отново раздавахме флайери и разяснявахме на зрители и участници.

За пръв път читалищни колективи участват в събитие, организирано от НЧ “Съединение-1905” в с. Кочово, като част от дейностите по настоящия проект, но сме убедени, че първата партньорска инициатива ни донесе ново приятелство, което има бъдеще.