НЧ "Пробуда 1958"

НЧ "Пробуда - 1958"

Визия: Народно Читалище „Пробуда – 1958”, гр. Шумен е активна културна организация, която успешно комбинира традиции, иновации и гражданска енергия.

Мисия: Екипът на читалището работи за по-добро качество на живот на хората от общността.

Сайтът е изработен по проект “С ИЗКУСТВОТО РЪКА ЗА РЪКА”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”

Новини