НЧ "Пробуда 1958"

Александър Абрашев – първи успех за 2024 година

Александър Абрашев – индивидуален изпълнител от Детска фолклорна група “Перуника” към НЧ “Пробуда-1958”, гр. Шумен

Пореден успех за Алекс и отлично начало на Новата година! Честито, талантливо момче!

Международен конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство “Орфееви таланти”, Пловдив

Организиран от Български национален младежки фолклорен съюз и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив:

Диплом – почетно отличие за присъдена сребърна лира на Орфей

направление: народно пеене

възрастова група: III – та