НЧ "Пробуда 1958"

Завоювани отличия за малките таланти от Литературен клуб „СловоТО” към Детски сектор „Художествено слово”

Завоювани отличия за малките таланти от Литературен клуб „СловоТО” към Детски сектор „Художествено слово” от Онлайн конкурс рецитал “Дякона, Игнатий, Джингиби или просто Левски”, организиран от НЧ „Асен Златарон – 1872”