НЧ "Пробуда 1958"

И още, отличия за талантливите ни деца!

Александър Абрашев – ДФГ “Перуника” с награда от I – ви ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНАТА ПЕСЕН И СВИРНЯ “КАТО ЖИВА ВОДА” 2022 – онлайн формат – гр. Суворово, обл. Варна