НЧ "Пробуда 1958"

Конкурс за рисунка “Българската народна приказка в картина”, 2022

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПРОБУДА-1958”- ШУМЕН

ул. „Ген Скобелев” № 33, probudashumen1958@abv.bg

 

XIII – ТИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРИКАЗКА В КАРТИНА” – ШУМЕН, 2023 г.

за деца и младежи от детски градини, училища, читалища, школи, потребители на социални услуги и др.

 

СТАТУТ

 

►Конкурсът за рисунка „Българската народна приказка в картина” е събитие, наложило се в културния календар на гр. Шумен. Организира се от НЧ „Пробуда – 1958” с подкрепата на Община Шумен. Замислен в началото като общински, конкурсът придоби популярност в страната и сред децата от българските общности в чужбина.

 

► Конкурсът има за цел да провокира децата да четат българките народни приказки, да търсят поуката, да разграничат доброто от злото и да пресъздадат в картина своите мисли и усещания. Връщайки се назад във времето, столетия приказката е забавлявала и приспивала вечер децата. Пропътувала пътя на вечността, поколения след поколения са черпили мъдрост, опит и знание от нея. Рожба на човешкия ум, тя ни води към тайните на заобикалящия предците ни свят, към техните вярвания, традиции и разбирания за добро и зло.

 

►Организаторите на конкурса канят децата и младежите да се върнат към това богатство на българския фолклор, да го пресъздадат чрез своите рисувателни умения, търсейки поуката, отразявайки народната мъдрост.

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Дванадесетият конкурс за рисунка „Българската народна приказка в картина” – Шумен, 2023 ще протече съобразно настоящия регламент, с който е необходимо да се съобразят всички участници:

Условия за участие:

► В конкурса могат да участват деца и младежи, разделени в следните категории:

Първа група – детски градини;

Втора група – начална степен на образование;

Трета група – прогимназиална степен на образование;

Четвърта група – гимназиална степен на образование.

 

► Рисунките да бъдат в минимален формат на творбата А 3, без ограничения за техники и рисувателни пособия. Задължително е да разказват българска народна приказка.

►Предлаганите творби да не са представяни на други конкурси.

►Един участник може да участва само с една конкурсна творба.

►На гърба на всяка конкурсна творба да са написани:

– трите имена на участника;

– възраст;

– наименование на приказката;

– учебен клас/група;

– учебно заведение, друга институция, която представляват или индивидуално участие;

– телефон за контакт;

– адрес.

 

Срокове:

► Срок за предаване на конкурсните материали: 10 май 2023 г. включително, в сградата на НЧ „Пробуда – 1958” от 9:30 до 13:30 ч. или по спидиторска фирма.

Адрес: гр. Шумен, НЧ „Пробуда – 1958”, ул. „Ген. Скобелев” № 33, ПК: 9705

 

► За българските участници от чужбина рисунките ще се приемат онлайн на e-mail:

konkurs_probudash@abv.bg

►Обявяване на резултатите: на 01 юни 2023 г. на фейсбук страницата на читалището: Читалище Пробуда Шумен. Лауреатите от конкурса ще бъдат уведомени при наличие на телефон за връзка.

 

► Наградените творби ще бъдат представени чрез мултимедиен продукт на фейсбук страницата на читалището: Читалище Пробуда Шумен.

 

►За участниците от страната и чужбина, наградите ще бъдат изпращани на посочен адрес в България в срок до 30 юни.

 

Жури:

►Тричленно жури от изтъкнати специалисти по изобразително изкуство ще оцени конкурсните материали.

►Решенията на журито не подлежат на обжалване!

►Организаторите на настоящия конкурс не носят отговорност за решенията на журито.

 

Награди:

► За 1 – во, 2 – ро, 3- то място и поощрителни награди в категориите – Диплом и книга от български автор;

► Награда на организаторите;

► Ще бъдат присъдени диплом и книга на български автор за най-добре представили се: детска градина, учебен клас, читалище, училище, школа и други участващи институции;

►По преценка на журито ще бъде връчена наградата: Откритие на конкурса;

►При наличие на спонсори, същите си запазват правото да излъчат свои лауреати.

 

Такса участие:

►Такса за участие не се изисква.

 

Условия:

 

►Участниците се съгласяват и приемат предварително настоящия Регламент.

►Организаторите си запазват правото, при необходимост да променя настоящия Регламент, като обяви промяната в профила: Читалище Пробуда Шумен.

►Организаторите имат право да дисквалифицира конкурсни материали, които не отговарят на регламента.

► Конкурсните материали остават при организаторите и ще се използват по преценка на същите.

 

Екипът на НЧ „Пробуда – 1958”, гр. Шумен пожелава на всички участници успех!

Бъдете здрави и четете българските народни приказки, защото те съхраняват нашите традиции – българските, пазят вярата на древните българи в доброто!

 

За контакти:

НЧ „Пробуда – 1958”

гр. Шумен

ул.”Ген. Скобелев” № 33

номер за контакт: 08888 91 018

e-mail: probudashumen1958@abv.bg

Читалищен секретар: Мая Господинова