НЧ "Пробуда 1958"

Адрес:
9700 Шумен,
ул. „Ген. Скобелев“, №33

Председател:
Златина Петрова

Читалищен секретар:
Мая Господинова

Работно време с посетители:
в работни дни 9:30 ч. – 13:30 ч.

Телефон председател:
0897 703 517
Телефон секретар:
0888 891018