НЧ "Пробуда 1958"

Адрес:
9700 Шумен,
ул. „Ген. Скобелев“, №33

Председател:
Росица Василева

Читалищен секретар:
Мая Господинова

Работно време с посетители:
в работни дни 8:30 ч. – 17:30 ч.

Телефон председател:
0899871199
Телефон секретар:
0888 891018