НЧ "Пробуда 1958"

Мая Милкова от Литературен клуб “СловоТО” – сектор „Художествено слово” със СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА УНГАРСКИЯ ПОСЛАНИК от XXVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УНГАРСКА И БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

Мая имаше честта да получи наградата лично от г-жа Текла Харангозо.