НЧ "Пробуда 1958"

Награди и отличия и за слънчевите ни “Перуники” от ДФГ „Перуника” – Музикален фестивал “Фолклорен изгрев”, Варна, 2022