НЧ "Пробуда 1958"

НАГРАЖДАВАНЕ – “БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРИКАЗКА В КАРТИНА”

За тринадесета поредна година НЧ „Пробуда-1958“ с подкрепата на община Шумен излъчи победителите в Конкурс за рисунка с международно участие „Българска народна приказка в картина”. В конкурса участваха 177  творби от 17 населени места в общините Шумен, Левски, София, Плевен, В. Преслав, Свети Влас, Търговище, Видин, Стражица, Генерал Тошево, Попово.

Жури с председател проф. д-р Димитър Балкански – преподавател в ШУ „Еп. Константин Преславски” и членове: Мария Милева – художник – педагог – ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. В. Преслав и Цвета Желязкова – художник, преподавател в художествено ателие „Портокал”, Шумен оцени рисунките, разпределени в 4 възрастови категории: детски градини, начална степен на образование, прогимназиална степен на образование и гимназиална степен. В конкурса се състезаваха деца и младежи от 5 школи по изкуствата, 6 учебни заведения, 9 читалища, 3 детски градини, 3 социални дома в България и от Българско училище „Христо Ботев“ – гр. Торент и гр. Алзира в Испания.

 

ПЪРВА ГРУПА – ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ:

 

Първо място:

Тея Тодорова – Школа „ Арт Попово”, гр. Попово – ДГ „ Здравец”

 

Второ място:

Никол Кръстева– Ателие за изобразителни изкуства „Даша Батембергска”, гр. Търговище

 

Трето място:

Анна Николаева Петкова – Школа „ Арт Попово”, гр. Попово – ДГ „ Здравец”

Карина Каролина Кралева – ДГ „ Смехорани”, гр. Шумен

 

Поощрителни награди:

Лора Венциславова Анастасова- Ателие “Белисимо Арт”, гр. Шумен

Дария Станимирова Симеонова – ДГ „ Смехорани”, гр. Шумен

 

ВТОРА ГРУПА – НАЧАЛНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ:

 

Първо място:

– Николай Иванов – Арт школа Чифлигарови, гр. Шумен

 

Второ място:

– Калей Реджеб – Арт школа Чифлигарови, гр. Шумен

 

Трето място:

– Тайра Ахмедова – Ателие за изобразително изкуство „Даша Батембергска”, гр. Търговище

-Атина Станчева – Арт школа Чифлигарови, гр. Шумен

-Ивон Железчева – Арт школа Чифлигарови, гр. Шумен

 

Поощрителни награди:

-Клерън Петрова – Арт школа Чифлигарови, гр. Шумен

 

-Димитър Петров Захариев – НЧ „Изгрев-1921”, с. Волуяк

-Изел Ислям Хулесин – Школа „Арт Попово”, гр. Попово

 

ТРЕТА ГРУПА – ПРОГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ:

 

Първо място:

Ниляй Сезгинова Мустафова- Школа „ Арт Попово”, гр. Попово

 

Второ място:

Даная Станчева- Арт школа Чифлигарови, гр. Шумен

 

Трето място:

Божидара Георгиева Стефанова- Школа „ Арт Попово”, гр. Попово

 

Поощрителни награди:

Галина Маринова – Ателие за изобразителни изкуства „Даша Батембергска” , гр. Търговище

Моника Спасова- Арт школа Чифлигарови, гр. Шумен

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ:

 

Първо място:

Селен Ефраимова Наимова- Школа „ Арт Попово”, гр. Попово

 

Второ място:

Владислав Добринов Савчев – Школа „ Арт Попово”, гр. Попово

 

Трето място:

Симона Веселинова Тонева- Школа „ Арт Попово” гр. Попово

 

НАГРАДАТА ЗА ДЕКОРАТИВНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОРМА И ЦВЯТ:

– Камелия Калоянова – Ателие за изобразително изкуство „Даша Батембергска”, гр. Търговище

 

НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ ШКОЛИ: Арт школа Чифлигарови, гр. Шумен

 

НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ ДЕТСКИ ГРАДИНИ: ДГ „Смехорани”, гр. Шумен

 

НАГРАДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ ЗАД ГРАНИЦА: Българско училище „Христо Ботев” – гр. Торент и гр. Алзира, Испания

 

ОТКРИТИЕ НА КОНКУРСА

– Не се присъжда

 

НАГРАДАТА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

индивидуална: Антоан Мехмедов Мизинов – ДГ „Смехорани”, гр. Шумен

 

колективна: ЦНСТДМУ и ЦОП, гр. Попово

 

НАГРАДАТА НА КНИЖАРНИЦА „ПЕГАС”, СПОНСОР НА КОНКУРСА:

Теодора Политова – Арт школа Чифлигарови, гр. Шумен