НЧ "Пробуда 1958"

НАГРАЖДАВАНЕ – КОНКУРС “БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРИКАЗКА В КАРТИНА”

снимка – конкурсни рисунки на ДГ „Радост”, гр. Севлиево

XIV – ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРИКАЗКА В КАРТИНА” – ШУМЕН 2024г., ОРГАНИЗИРАН ОТ НЧ „ПРОБУДА-1958”, С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

Уважаеми малки и поотраснали художници, честит Първи юни, честит празник на детето!

В днешния празничен ден, обявяваме резултатите.

Жури в състав:
Председател: проф. д-р  Димитър Балкански   – преподавател в ШУ „Еп. Константин Преславски”, с членове: доц. Светозар Чилингиров – преподавател в ШУ „Еп. Константин Преславски” и Петьо Стефанов – асистент в ШУ „Еп. Константин Преславски”, класира участниците в конкурсната програма на XIV – ти Национален конкурс за рисунка с международно участие „Българска народна приказка в картина” – Шумен, 2024. В оспорвана конкуренция на 389 конкурсни материали, представени от 21 детски градини, 22 училища, 6 читалища, 8 Школи по изкуствата, 2 социални институции и 5 индивидуални участия, и 3 Български неделни училища в чужбина, резултатите са следните:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ:

ШКОЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА:

ПЪРВА ГРУПА – Детски градини

Първо място

Николай Маринов – Арт школа „Чифлигарови”, гр. Шумен

Второ място

Ивон Руменова Горчева –  ШИИ „Арт Попово”, гр. Попово

Трето място

Рая Филипова Кирилова – ЦПЛР – Център за изкуства, култура и образование”София”

ВТОРА ГРУПА – Начална степен на образование

Първо място

Ефе Алиф – Арт школа „Чифлигарови”, гр. Шумен

Второ място

Ивайла Иванова Димитрова – ШИИ „Арт Попово”, гр. Попово

Трето място

Монна Йорданова Зебелянова – Общински детски център за култура и изкуство, гр. Русе

 

ТРЕТА ГРУПА – Прогимназиална степен на образование

Първо място

Магдалена – Анна Евгениева Йосифова – ЦПРЛ –Център за изкуство, култура и образование” София”

Второ място

Есин Сабриева Ефраимова – ШИИ „Арт Попово”, гр. Попово

Трето място

Велислава Даниелова Събева – ЦПРЛ – ОДК, гр. Силистра

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – Гимназиална степен на образование

 

Първо място

Симона Станиславова Илиева – ЦПРЛ – Център за изкуства, култура и образование „София”

Второ място

Юлиян Тодоров Юлиянов – ШИИ „Арт Попово”, гр. Попово

Трето място

Не се пресъжда

 

ВТОРА КАТЕГОРИЯ:

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЧИТАЛИЩА, ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ

ПЪРВА ГРУПА – Детски градини

Първо място:

Станислав Стефанов Харков – ДГ „Раковина”, гр. Бургас

Веселин Мартинов Патрашков – ДГ „Радост”, гр.Севлиево

Второ място:

Румен Генов Генов – ДГ 17 „Славейче”, филиал с.Ръжена

Вивиан Антонио Колева – ДГ „Слънце”, гр. ПлевеН

Трето място:

Слав Люцканов – ДГ „Смехорани”, гр. Шумен

Ангела Владимир Алексова – ДГ №112 „Детски свят”, гр. София

Поощрителни:

Ирем Инанч Хамди – ДГ „Слънце”, гр. Шумен

Даяна Илиянова Илиева – ДГ „Ален мак”, гр. Горна Оряховица

 

ВТОРА ГРУПА – Начална степен на образование

Първо място:

Виктор Петров Лазаров – СУ „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица

Каролина Стефанова Харков – ОУ „Любен Каравелов”, гр. Бургас

Второ място:

Ема Евгениева Мутафова – СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен

Аттила Зафер – НЧ „Назъм Хикмет 1881” гр.Шумен

Трето място:

Емил Христов Енчев – НУ „Любен Каравелов”, гр. Нова Загора

Кристина Ивайлова Бозова – СУ „Панайот Волов”, гр. Шумен

Поощрителни:

Емилия Денисова Гюлверова – ОУ „П. Р.Славейков”, с.Изгрев, общ. Венец, обл. Щумен

Делия Владимирова Василева – ОУ „Цанко Церковски”, гр. Мизия, Обл. Враца

Тодор Бориславов Дабев – НУИ „Панайот Пипков”, гр. Плевен

ТРЕТА ГРУПА – Прогимназиална степен на образование

Първо място:

Сияна ГеорГиева Георгиева – ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново

Мира Мирославова Митева – І ОУ „Христо Смирненски”, гр. Провадия

Второ място

Мартин Симеонов Симеонов – І ОУ „Христо Смирненски”, гр. Провадия

Давид Александров Серго – ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново

Трето място

Аляра Ерол Халид – НЧ „Назъм Химет 1881”, гр. Шумен

Розана Здравкова Лазарова – ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново

Поощрителни:

Мелиса Ерханова Мустафова – ІОУ „Христо Смирненски”, гр. Провадия

Мелек Сабри Нури – ОУ „Христо Смирненски”, с. Ясенково, обл. Шумен

                        ЧЕТВЪРТА ГРУПА – Гимнациална степен на образование      

Първо място:

Мария Пламенова Хаджиева – Хумнитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив

Второ място:

Ема Сашева Маринова – СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе

Трето място:

Мелек Бейханова Себайдинова –Център за специална образователна подготовка, гр. Шумен –  Ръководител Даринка Димитрова

Поощрителни:

Кръстина Минкова Ангелова – ЦНСТДМУ „Слънчево детсво”, гр. Шумен – Ръководител – Станислава Стоянова

Фатме Бахтияр Джевдет – НЧ „Изгрев 1929”, с. Ветрище, обл. Шумен

 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ НА ОРГАНИЗАТОРА

Михаела Цецова Кутева – НЧ „Христо Ботев 1927 – Бохот”, с. Бохот

Даяна Ангелова Кроснева – БУ “Христо Ботев” – Торент,  Испания

Ивона Николаева Димова  – БУ “Зора” – гр. Бейзингстоук, Великобритания

Елизавета Владиславова Атрахова – Измаилско неделно училище „Българска светлица”, град Измаил, Украйна

 

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ НА ОРГАНИЗАТОРА

НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ ШКОЛИ: Арт школа „Чифлигарови”, гр. Шумен

НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ ДЕТСКИ ГРАДИНИ: ДГ „Радост”, гр. Севлиево

НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА: НЧ „Назъм Хикмет 1881” гр. Шумен

НАГРАДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ ЗАД ГРАНИЦА: Българско училище „Христо Ботев” – гр. Торент и гр. Алзира, Испания

 

НАГРАДА НА КРИЖАРНИЦА „ПЕГАС” – ПАРТНЬОР НА КОНКУРСА

Виктор Христов Насков – ОУ „Христо Смирненски”, гр. Дулово

НАГРАДА НА МЕДИЕН САЙТ SHUMENONLINEПАРТНЬОР НА КОНКУРСА

Детска градина “Смехорани” – гр. Шумен

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ ЕКИП ПОЖЕЛАВА НА НАГРАДЕНИТЕ И НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИТЕ МНОГО БЪДЕЩИ УСПЕХИ!
Бъдете здрави и четете българските народни приказки, защото те съхраняват нашите традиции – българските, пазят вярата на древните българи в доброто!