НЧ "Пробуда 1958"

Национален конкурс за рисунка “Българската народна приказка в картина”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1958” – ШУМЕН

С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

 

ОБЯВЯВА

XIV – ТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПРИКАЗКА В КАРТИНА” – ШУМЕН, 2024 г.

за деца и младежи от школи по изкуствата, специализирани училища, детски градини, училища, читалища, потребители на социални услуги и др.

СТАТУТ:

►Конкурсът за рисунка „Българската народна приказка в картина” е събитие, наложило се в културния календар на гр. Шумен. Организира се от НЧ „Пробуда – 1958” с подкрепата на Община Шумен. Замислен в началото като общински, конкурсът придоби популярност в страната и сред децата от българските неделни училища в чужбина.

► Конкурсът има за цел да провокира децата да четат българките народни приказки, да търсят поуката, да разграничат доброто от злото и да пресъздадат в картина своите мисли и усещания. Връщайки се назад във времето, столетия приказката е забавлявала и приспивала вечер децата. Пропътувала пътя на вечността, поколения след поколения са черпили мъдрост, опит и знание от нея. Рожба на човешкия ум, тя ни води към тайните на заобикалящия предците ни свят, към техните вярвания, традиции и разбирания за добро и зло.

►Организаторите на конкурса канят децата и младежите да се върнат към едно от най-големите богатства на българския фолклор, да го пресъздадат чрез своите рисувателни умения, търсейки поуката, отразявайки народната мъдрост.

РЕГЛАМЕНТ:

Четиринадесетият национален конкурс за рисунка с международно участие „Българската народна приказка в картина” – Шумен, 2024 ще протече съобразно настоящия регламент, с който е необходимо да се съобразят всички участници:

Условия за участие:

► В конкурса могат да участват деца и младежи, разделени в две Категории:

Категория 1: Школи по изобразително изкуство и специализирани училища

Категория 2: Детски градини, училища, читалища и др. в следните възрастови групи:

Първа възрастова група – детски градини;

Втора възрастова група – начална степен на образование;

Трета възрастова група – прогимназиална степен на образование;

Четвърта възрастова група – гимназиална степен на образование.

► Рисунките да бъдат в минимален формат на творбата А 3, без ограничения за техники и рисувателни пособия.

►За Категория 2: група: детски градини е допустим формат А 4.

►Задължително е да разказват българска народна приказка.

►Предлаганите творби да не са представяни на други конкурси.

►Един участник може да участва само с една конкурсна творба.

►На гърба на всяка рисунка да са написани:

– трите имена на автора;

– наименование на приказката;

– категорията, в която участва по настоящия регламент;

– учебен клас или група в детската градина;

– учебно заведение, друга институция, която представляват или индивидуално участие;

– телефон за контакт

–  точен адрес.

Срокове:

► Срок за предаване на конкурсните материали: 10 май 2023 г. включително, в сградата на НЧ „Пробуда – 1958” от 9:00 до 14:00 ч. или по спедиторска фирма.

Адрес: гр. Шумен, НЧ „Пробуда – 1958”, ул. „Ген. Скобелев” № 33, ПК: 9705

► За българските участници от чужбина рисунките ще се приемат онлайн на e-mail: konkurs_probudash@abv.bg

►Обявяване на резултатите: на 01 юни 2024 г. на фейсбук страницата на читалището: Читалище Пробуда Шумен и в сайта: НЧ „Пробуда-1958“. ► Лауреатите от конкурса ще бъдат уведомени при наличие на телефон за връзка.

► Наградените творби ще бъдат представени чрез мултимедиен продукт на фейсбук страницата на читалището: Читалище Пробуда Шумен.

►За участниците от страната и чужбина, наградите ще бъдат изпращани на посочен адрес в България.

Жури:

►Тричленно жури от изтъкнати специалисти по изобразително изкуство ще оцени конкурсните материали.

►Решенията на журито не подлежат на обжалване!

►Организаторите на настоящия конкурс не носят отговорност за решенията на журито.

►Организаторите уведомяват участниците, че конкурсни материали /рисунки/, които не отговарят на настоящия регламент, няма да бъдат допуснати за оценяване от журиращата комисия.

 По решение на журито:

► 1 – во, 2 – ро, 3- то място и поощрителни награди в категориите – Диплом и книга от български автор;

► Ще бъдат присъдени колективни награди: диплом и книга на български автор за най-добре представили се: детска градина, учебен клас, читалище, училище, школа и други участващи институции;

►По преценка на журито ще бъде връчена наградата: Откритие на конкурса;

Награди на организаторите;

►При наличие на спонсори, същите си запазват правото да излъчат свои лауреати.

 

Такса участие:

►Такса – участие не се изисква.

 

Други условия:

►Чрез своето участие, участниците приемат предварително настоящия Регламент.

►Организаторите си запазват правото, при необходимост да променят настоящия Регламент, като обявят промяната в профила: Читалище Пробуда Шумен.

►Организаторите имат право да дисквалифицира конкурсни материали, които не отговарят на регламента.

► С участие в настоящия конкурс, участниците дават своето съгласие, конкурсните материали да остават при организаторите и да се използват по преценка на същите.

► Организаторите декларират, че във всички случаи, когато се популяризират рисунките или се използват по друго предназначение, ще бъдат съобщавани имената на участниците и техните награди.

 

Екипът на НЧ „Пробуда – 1958”, гр. Шумен пожелава на всички участници успех!

Бъдете здрави и четете българските народни приказки, защото те съхраняват нашите традиции – българските, пазят вярата на древните българи в доброто!

 

За контакти:

НЧ „Пробуда – 1958”, гр. Шумен

ул.”Ген. Скобелев” № 33

e-mail: konkurs_probudash@abv.bg

за контакти:

089 747 72 43 – Любка Страхилова

089 789 05 16 – Мария Христова