НЧ "Пробуда 1958"

Откриване – първа лектория по проект на Национален фонд “Култура”

С официално представяне колективът на НЧ „Пробуда – 1958”, гр. Шумен стартира проект „С изкуството ръка за ръка”. На събитието присъстваха самодейци от Клуб за обреди, обичаи и хора̀ „Слънце” и Младежки танцов състав „Танцувай с мен”, част от творческите читалищни колективи, участници в предвидените дейности. Екипът по проекта: Мая Господинова – ръководител, Илияна Донева – счетоводител, д-р Ивелина Ефтимова – етнолог в ШУ „Еп. Константин Преславски” – консултант по проекта, Русанка Андонова – вокален педагог и Веселина Дечева – хореограф запознаха присъстващите със съдържателната част на проекта.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”

Национален фонд „Култура” по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”, 2022.