НЧ "Пробуда 1958"

Отлично представяне на талантливите деца от Литературен клуб „СловоТО” към Детски сектор „Художествено слово”

Отлично представяне на талантливите деца от Литературен клуб „СловоТО” към Детски сектор „Художествено слово” от Втори национален конкурс „Аз съм българче”, гр. Бургас