НЧ "Пробуда 1958"

Подкрепа за украинските деца

Младежи и деца – участници в проект „ДАР” на сдружение „АлДоРа”, положили като доброволци труд в читалище „Пробуда – 1958” – Шумен, пожелаха да дарят заработените от тях финансови средства за украинските си връстници, настанени в гр. Смядово.

В обявената кауза „Детски полети”, те дариха средства за пособия за рисуване, книжки, настолни игри, топки, памперси, биберони и др.

Пожеланията бяха дареното да помогне на малчуганите да играят, творят и летят в мирен и спокоен свят, който сега за тях е нашата България.

Средствата добротворците взеха не наготово от родителите си, а заработиха сами в продължение на 32 часа, като подреждаха и почистваха залите, изработваха украса и мартенички за различни инициативи на читалището.

Това беше първата реализирана кауза по проект „ДАР”, стартирал преди няколко месеца в Шумен.

Проектът разработва нов модел за събиране и разпределяне на парични средства за важни каузи в общността. Млади хора даряват труд в подкрепа неправителствени организации, библиотеки, музеи, читалища и др. Бизнеси даряват финансови средства, с които се остойностяват отработените в тези организации младежки часове. След това младежите избират каузи, на които даряват заработените средства  – всеки според желанието си.

Екипът на проект „ДАР” благодари за посредничеството на читалище „Пробуда” – Шумен и поздравява неговите колективи: ТС „Танцувай с мен” и ДФГ „Перуника” за вдъхновението и последователността в грижата за настанените в гр. Смядово украински граждани.

Проект „ДАР” /Добротворчески акции за развитие/ на Сдружение с нестопанска цел „Алтернативи, доброволчество, развитие” /АлДоРа/ се реализира  по Програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ на Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

shumenonline.bg