НЧ "Пробуда 1958"

Празник на фолклора – Международен Фолклорен Фестивал “Здравко Банар” – Охрид, Македония и красотата на българския танц с участие на МТС “Танцувай с мен”

С финансовата помощ по проект: Експедиция: Р България и РСМакедония: “Посланията на българската култура” в изпълнение на Стратегията на младите хора в Община Шумен – 2022.