НЧ "Пробуда 1958"

Празничен концерт в кв. Сеячи

Отлично представяне на Формация “Слънчевите баби” в Празничен концерт на читалището в кв. Сеячи, гр. Попово.