НЧ "Пробуда 1958"

Проект “С изкуството ръка за ръка”

2022 г.: Проектът „С ИЗКУСТВОТО РЪКА ЗА РЪКА” се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”  по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”, 2022

Проектът развива и надгражда творческия потенциал на самодейците от три любителски състава към читалището чрез 3 нови фолклорни творчески продукти: Танцова композиция „С ритъма на Добруджа” и Музикално – танцова композиция „Магията на Еньовден”, които свободно разпространява в присъствена публична среда, и Онлайн вариант – филм „Традиции по Еньовдин”, който ще бъде използван с цел методична помощ на партньорски организации при работа с деца, вкл. и зад граница. Дейностите по проекта са в рамките на една година.

Дейностите предвиждат привличане на нови участници към любителското творчество, вкл. и от изолирани, маргинализирани и уязвими групи (потребители на социални услуги и хора в пенсионна възраст) и децентрализация на културния живот чрез представяне на новите творчески продукти в малки населени места.