НЧ "Пробуда 1958"

Проект “Шопско ли е,все е хубаво”

Проектът: „Шопско ли е, все е хубаво” е спечелен на конкурсна сесия към Общински фонд „Култура”, Шумен. Дейностите са насочени към шопския фолклор и знаците, и символите, които традиционната шопска дреха носи /след два предходни проекта към Общ. Фонд „Култура”, касаещи преславската и шуменската носии/. Чрез обучителна програма присъствени или мултимедийни фолклорни лектории разкрива пред деца от III – то ОУ „Димитър Благоев”, потребители на Цнстдму „Слънчево детство”, деца от Българските училища „Хр. Ботев” – гр. Торент и гр. Алзира в Испания и младежи от ТС „Танцувай с мен” красотата на традиционната носия от шопския региона. В танцувални работилнички самодейците от Младежки танцов състав „Танцувай с мен” подготвят концертна програма „Шопско ли е, все е хубаво” и популяризират фолклорното богатство от шопския регион на фолклорно събитие зад граница.

 

 

Шуменският регион е с богата фолклорна история. Мултикултурен център,

той е симбиоза от много етнокултури, донесли тук фолклорното си богатство. В настоящия проект