НЧ "Пробуда 1958"

Пролетен събор “Да запеем заедно” – Смядово, 2023 по проект на Национален фонд “Култура”

Участието на ДФГ “Перуника”, МТС “Танцувай с мен” и потребители на социални услуги от Цнстдму “Слънчево детство” – Шумен е по проект, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”, 2022 на

Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria