НЧ "Пробуда 1958"

УЧАСТИЕ В ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ “ЛЕГЕНДАТА” по проект на Национален фонд “Култура”

Участие на Клуб за обреди, обичаи и хора̀ „Слънце” и Формация „Слънчевите баби” в ПРАЗНИКА НА СЪЕДИНЕНИЕТО – ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ „ЛЕГЕНДАТА“

с. КОЧОВО, ОБЩ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – 06 септември 2023

Участието е в изпълнение на проект „С изкуството ръка за ръка“

 на НЧ „Пробуда-1958“, гр. Шумен

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО“ Национален фонд „Култура”