НЧ "Пробуда 1958"

УЧАСТИЕ В ТЪРЖЕСТВОТО -130 ГОДИНИ НЧ „ИСКРА-1893“, СЕЛО ПАЛАМАРЦА

Участие на Формация “Слънчевите баби” в тържественото честване на 130-та годишнината от създаване на НЧ “Искра-1893”, с. Паламарца.

Дамите от новосъздадената Формация “Слънчевите баби” получиха специална покана от Читалище “Искра” за участие в Празничния концерт „Искра и приятели“! За нас, читалищният екип, това е висока оценка за труда и себеотдаването на нашите нови самодейки! Благодарим ви, прекрасни дами! Показахте, че възрастта няма значение!

   

   

Формацията е сформирана вследствие дейности по проект “С изкуството ръка за ръка”, който приключи в края на месец октомври.

Проектът, спечелен на конкурсна сесия през 2022 г. е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ Национален фонд „Култура” по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”, 2022.

Заслужена оценка и за кулинарните ви умения! Бъдете здрави! И все с този младежки хъс!!!