НЧ "Пробуда 1958"

„Шопско ли е, все е хубаво!“ – проект на шуменското читалище „Пробуда“

С мултимедийни лектории „Красота от Шоплу̀ка!” шуменското читалище „Пробуда” представя пред деца и младежи проект „Шопско ли е, все е хубаво!”. Чрез обучителна програма – присъствени или мултимедийни фолклорни лектории,  проектът има за цел да разкрие пред деца и младежи фолклора и красотата на традиционната носия от шопския регион. Стефка и Джанин от Младежки танцов състав „Танцувай с мен” към читалището, облечени в красиви шопски носии, представиха пред учениците от 3 – „Б“ и 2 – ри „Б” клас на III – то ОУ „Димитър Благоев“ в Шумен древните традиции на шопската етнографска област.

Посланията на шопската носия, знаците и символите, които женската дреха носи, достигнаха и до любознателните българчета от подготвителните групи на Българско училище „Христо Ботев“ в градовете Торент и Алзира в Испания. Впечатлени от новото знание, децата редиха пъзели, оцветяваха шопски носии. Доброто партньорство между Читалище Пробуда Шумен и българските неделни училища в Испания в лицето на  г-жа Камелия Любенова – директор на училището, Маргарита Стоянова и Антоанета Стаменова – учители в институцията, дават възможност на екипа на читалището да разпространява знанието за културата на древните българи далеч зад пределите на България. Утвърденото онлайн партньорство, създадено по време на Covid ограниченията и днес вдъхновява читалищния колектив за нови дела.

Онлайн уроците „Красота от Шоплука!“ са по проект „Шопско ли е, все е хубаво!“, съфинансиран от Общински фонд „Култура“ на Община Шумен.

shumenonline.bg