НЧ "Пробуда 1958"

XVI – ти Национален детско-юношески конкурс „Песенна дъга над Кутев“

 

Първо място-Мартин Димитров

Първо място – Доника Шикова

Второ място – Вилиана Иванова

Второ място – Йоана Петков

Специална награда – Габриела Руменова

Отлично представяне и на Александър Абрашев, Сияна Георгиева и Севги Реджеб.