НЧ "Пробуда 1958"

XXI – ви Национален музикален фестивал “ФОЛКЛОРЕН ИЗГРЕВ”, Варна

ДФГ “Перуники” на върха:

Изключиелно признание за Г-ЖА РУСАНКА АНДОНОВА – вокален педагог на ДФГ “Перуника”

– Александър Абрашев – първо място

– Габриела Руменов- първо място

– Мартин Димитров – първо място

– Йоана Петкова – второ място

– Доника Шикова – второ място

– Пресиана Тодорова – трето място

– Севги Реджеб – трето място