НЧ "Пробуда 1958"

XXIV-ти НАЦИОНАЛЕНФОЛКЛОРЕН КОНКУРС “ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ”

Детска фолклорна група “Перуника” – първо място и златен медал
Дует – Вили и Мартин – първо място и златен медал
Габриела Руменова – второ място и сребърен медал
Сияна Георгиева – Диплом за отлично представяне
Мартин Димитров – първо място и златен медал
Йоана Петкова – трето място и бронзов медал
Вилиана Иванова – Диплом за отлично представяне
Севги Реджеб – отлично представяне